Skip to main content

Czym jest grafika wektorowa

Grafika wektorowa to metoda tworzenia obrazu przy pomocy figur geometrycznych (dla grafiki dwuwymiarowej) lub brył (dla 3D), których właściwości (m.in. rozmiar, kształt, grubość linii, położenie względem siebie oraz układu odniesienia) opisane są za pomocą matematycznie zdefiniowanych parametrów.

Oczywiście nie oznacza to, że konieczne jest „ręczne” pisanie matematycznych zależności w celu uzyskania obrazu (chociaż jest możliwe), ponieważ istnieją aplikacje pozwalające na wygodne tworzenie tego rodzaju grafiki (Corel Draw, Adobe Illustrator, Inkscape i inne).

Zalety

W odróżnieniu od grafiki rastowej obraz wektorowy jest w pełni skalowalny. Oznacza to, że taki obraz może być dowolnie powiększany lub pomniejszany bez utraty jakości.

Inną zaletą jest na ogół mniejszy rozmiar pliku wektorowego względem innych rodzajów obrazów. Wadą natomiast jest niezdatność tego rodzaju grafiki do przechowywania treści fotograficznych.

Kiedy najlepiej zdaje egzamin?

Najczęściej grafika wektorowa stosowana jest w projektowaniu logo, wykresów, schematów, planów, map, komiksów lub innych podobnych form graficznych. Plik wektorowy jest jedną z dwóch podstawowych form plików graficznych, w której obraz wewnętrzny jest zapisany w postaci punktów łączących, zdefiniowanych za pomocą figur geometrycznych. Punkty, o których mowa umiejscowione są w matematycznym układzie współrzędnych, dzięki czemu grafiki zapisane w sposób wektorowy są w pełni skalowalne. Oznacza to, iż obraz ten można nieograniczenie powiększać lub zmieniać proporcje bez uszczerbku na jakości pliku. Każdy element tworzony jest przy pomocy pewnej liczby cech, określających np. barwę, kierunek i położenie. Jest idealny dla każdego projektu ilustracji, wykresów z danymi, ikon lub logotypów.

Sprawdź nas na:
Facebook
i bądź na bierząco!

Dowiedz się więcej o marketingu na naszym blogu!

czym jest grafika wektorowa

Close Menu
TEL: +48 570 567 188 MAIL: biuro@wickedbrains.com
Translate site »