Analityka internetowa

Żadna firma działająca w sieci nie może obyć się bez rozsądnie prowadzonej analityki internetowej. Jej nadrzędnym celem jest mierzenie efektów, a więc przychodów z kampanii, zwrotów z inwestycji w stronę internetową oraz mierzenie kluczowych wskaźników performance marketingu.

W większości przedsiębiorstw zajmujących się biznesem w sieci analityka internetowa ogranicza się niestety do raportowania różnych wskaźników. Znaczny potencjał wspomnianych działań nie zostaje więc wykorzystany – raportowanie to zaledwie kilka procent prawdziwej pracy analityka internetowego.

Definicja 

Twórcą bardzo trafnej definicji “analityka internetowa” omawianego zagadnienia jest Avinash Kaushik, autor książek „Web Analytics 2.0. Świadome rozwijanie witryn internetowych” oraz „Godzina dziennie z Google Analytics”:

Analityka internetowa to analiza jakościowa i ilościowa danych z naszej witryny internetowej oraz danych związanych z konkurencją, które mają na celu ustawiczne doskonalenie witryny pod kątem odczuć klientów i potencjalnych klientów, co z kolei pozwoli osiągnąć oczekiwane wyniki (zarówno w działalności internetowej, jak i wymiarze tradycyjnych osiągnięć biznesowych).

Formuła ta nie sprowadza analityki jedynie do generowania i raportowania zbiorów danych. Zakłada, że analityka, oprócz doboru odpowiednich wskaźników świadczących o efektywności działań w internecie i ich monitoringu, powinna służyć optymalizacji tych aktywności. Tak rozumiana analityka może prowadzić do usprawnień stron internetowych w zakresie wykorzystywanych technologii, optymalizacji kampanii prowadzonych w sieci i przychodów, a nawet ogólnej poprawy doświadczeń użytkownika.

Analityk internetowy może wykorzystać w pracy:

dane ilościowe dotyczące liczby sesji, odsłon, konwersji oraz przychodów z kampanii promocyjnych i sprzedaży w sklepach internetowych,

  • dane jakościowe pochodzące z ankiet, komentarzy oraz badań z użytkownikami,
  • dane wizualne dzięki wykorzystaniu narzędzi do wizualizacji map kliknięć,
  • wyniki z testów A/B oraz innych eksperymentów przeprowadzanych w internecie.

Takie kompleksowe podejście sprawia, że zagadnienie rozumiane jest szerzej – analityka staje się kompletnym narzędziem biznesowym, które nie tylko odpowiada na pytania „Co się dzieje?” lub „W jakim stopniu?”. Może także pomóc w identyfikacji zjawisk, zrozumieć ich przyczyny i przebieg oraz wypracować sposoby usprawnień.

Holistyczny stosunek do tematu wymaga od specjalistów szerokiej wiedzy na temat narzędzi, sposobów implementacji i funkcjonowania stron internetowych. Analityk powinien umieć wybierać z wielu liczb tylko te dane, które odzwierciedlają faktyczny stan biznesu. Ważna jest także umiejętność komunikacji pomysłów oraz wizualizacji prezentowanych danych i wniosków. Wreszcie specjalista powinien być na bieżąco z trendami internetowymi.

Narzędzia pomocne analityce 

Wśród najczęściej wykorzystywanych narzędzi w analityce internetowej można wyróżnić:

  • Google Analytics – darmowy i powszechnie wykorzystywany system analityczny,
  • Hotjar, ClickTale – narzędzia wizualizujące ruch na stronie w postaci map kliknięć;
  • Google Tag Manager – narzędzie służące do implementacji skryptów na stronach bez ingerencji w kod strony, w tym także skryptów śledzących;
  • Visual Website Optimizer – narzędzie służące do przeprowadzania testów A/B oraz testów wieloczynnikowych;
  • Excel lub inny arkusz kalkulacyjny – niezbędny w analizie większych zbiorów danych.

Analityka internetowa